26 Μαΐου 2016

Το ανθρώπινο δυναμικό μας

Στα πλεονεκτήματα της APOPSIS S.R. περιλαμβάνεται η υψηλή κατάρτιση και η μεγάλη εμπειρία των στελεχών της, που της επιτρέπει να σχεδιάζει και να υλοποιεί έργα υψηλών προδιαγραφών με μεγάλη επιχειρησιακή ικανότητα και αποτελεσματικότητα.

Όλα τα στελέχη της έχουν πραγματοποιήσει σπουδές σε σχετικά αντικείμενα, τις οποίες έχουν ενισχύσει με μεταπτυχιακούς τίτλους, επιμορφωτικά σεμινάρια και με πλούσια εργασιακή εμπειρία. Η συνεχής δε επιμόρφωσή τους αποτελεί σταθερή και μόνιμη επιλογή, καθώς η συμμετοχή τους σε επιλεγμένα σεμινάρια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό περιλαμβάνεται στον ετήσιο προγραμματισμό της εταιρείας. Διαθέτει επίσης ένα μεγάλο και ευέλικτο δίκτυο εξωτερικών επιστημονικών συνεργατών, το οποίο την καθιστά ικανή να αντεπεξέλθει με απόλυτη ευστοχία στις απαιτήσεις και στις προκλήσεις του σύγχρονου επιχειρηματικού και πολιτικού χώρου.