31 Μαΐου 2016

Έρευνες Αγοράς & Δημοσκοπήσεις

Η APOPSIS S.R. αξιοποιεί τις δυνατότητες της στατιστικής ανάλυσης προσφέροντας ένα πολύτιμο εργαλείο απεικόνισης των κατευθύνσεων της κοινής γνώμης και έναν ισχυρό σύμβουλο στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και διαμόρφωσης πολιτικού και επικοινωνιακού σχεδιασμού. Η χρησιμοποίηση επιστημονικών μεθόδων ανάλυσης της κοινής γνώμης, καθώς και η εμπεριστατωμένη μελέτη των ευρημάτων των ερευνών, οδηγούν στην εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων και στην επεξεργασία αποτελεσματικής στρατηγικής.

Με προηγμένη τεχνογνωσία και δίκτυο ερευνητών σε όλη την Ελλάδα μπορεί και εξασφαλίζει ταχύτητα αποτελεσμάτων, αξιοπιστία και χρηστική παρουσίαση δεδομένων έρευνας για την μεγαλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών της.

Η APOPSIS S.R. διεξάγει ποιοτικές έρευνες και ποσοτικές έρευνες, τόσο σε επίπεδο πολιτικής και κοινωνικής έρευνας (σχεδιασμού στρατηγικής, κοινής γνώμης για εκτιμήσεις αποτελεσμάτων, κάλπης, κοινωνικών φαινομένων, κλπ.), όσο και για προϊόντα και επιχειρήσεις (έρευνες στάσεων και συμπεριφοράς, καταναλωτικών προτύπων, αξιολόγηση προϊόντων, υπηρεσιών, δράσεων, παρακολούθηση εξέλιξης προϊόντων, αξιολόγηση διαφημιστικού μηνύματος, μυστικού επισκέπτη (mystery shopper), ικανοποίησης πελατών (customer satisfaction surveys), ανάπτυξης νέων προϊόντων, κλπ.).

Η APOPSIS S.R. και οι έμπειροι συνεργάτες της εταιρείας επιλέγουν τις πιο κατάλληλες μεθόδους και τεχνικές, προσαρμοσμένες στις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε πελάτη. Συγκεκριμένα, χρησιμοποιεί:
Ποιοτικές έρευνες, όπου τα πιο συνηθισμένα εργαλεία μας είναι:

  • Ομάδες εστίασης (Focus groups)
  • Προσωπικές συνεντεύξεις σε βάθος (In-depth interviews)

Ποσοτικές έρευνες (ad hoc ή πολυσυμμετοχικές (omnibus), όπου συλλέγουμε στοιχεία μέσω:

  • Τηλεφωνικών ερευνών, χρησιμοποιώντας σύστημα CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing)
  • Προσωπικών συνεντεύξεων (Face-to-face), μέσω πανελλαδικής ομάδας εκπαιδευμένων, έμπειρων και ελεγχόμενων ερευνητών.
  • Ταχυδρομικών ερευνών.
  • Συνεντεύξεων μέσω internet (Online Surveys), μέσα από διαδικτυακές έρευνες αγοράς, καταγράφει και αναλύει τη γνώμη, τις απόψεις και τις προτιμήσεις του κοινού. Χρησιμοποιώντας υπερσύγχρονο λογισμικό και υψηλού επιπέδου ανάλυση προσφέρει στον πελάτη την άμεση και συνεχή πληροφόρηση που έχει ανάγκη για να σχεδιάσει τη στρατηγική του και να εκτιμήσει την αποτελεσματικότητα των κινήσεών του.

Για κάθε τύπο έρευνας, υπάρχει μία μόνιμη ομάδα υποστήριξης που εξασφαλίζει άμεση επικοινωνία και εξυπηρέτηση του πελάτη, προετοιμασία και επίβλεψη όλων των σταδίων εκτέλεσης της έρευνας, όπως ο εντοπισμός αναγκών του πελάτη, καθορισμός ακριβών ερευνητικών στόχων, η διαμόρφωση του ερωτηματολογίου, η εκπαίδευση των ερευνητών, η διεξαγωγή των συνεντεύξεων, ο έλεγχος των ερευνητών σύμφωνα με τις οδηγίες του ΠΕΣΣ/ΣΕΔΕΑ (Ποιοτικός Έλεγχος Συλλογής Στοιχείων), η ανάλυση των δεδομένων και η παρουσίαση – ερμηνεία των αποτελεσμάτων στον πελάτη.

Σύστημα Polling: Μια καινοτόμος υπηρεσία για την καταγραφή της κοινής γνώμης

Μία από τις τεχνολογικά καινοτόμες δράσεις που η APOPSIS S.R. εισάγει στην ελληνική αγορά, είναι η χρησιμοποίηση του ηλεκτρονικού αυτόματου συστήματος επιτόπιας καταγραφής των απόψεων του κοινού, Polling. Το Polling είναι ένα ηλεκτρονικό σύστημα συλλογής δεδομένων, εύκολο στη χρήση του, το οποίο επιτρέπει την άμεση και αποτελεσματική επικοινωνία της επιχείρησης ή του δημόσιου φορέα με τους πελάτες της ή τους πολίτες. Το Polling έχει εφαρμογές και στο χώρο της πολιτικής επικοινωνίας ως ένας ιδανικός δίαυλος διαρκούς επικοινωνίας με τους πολίτες που επιθυμούν να εκφράσουν τις απόψεις τους, να γνωστοποιήσουν τα προβλήματά τους και παράλληλα να καταγράψουν το βαθμό ικανοποίησής τους από τις υπηρεσίες που τους παρέχονται.

Ιδιαίτερα σημαντική είναι η επικοινωνιακή διάσταση της χρήσης του συστήματος: συλλέγοντας ζωτικές πληροφορίες για το σχεδιασμό της δράσης της, η επιχείρηση, η τοπική αρχή ή όποιος άλλο φορέας το χρησιμοποιήσει, δείχνει έμπρακτα το ενδιαφέρον του για την γνώμη των πολιτών με τους οποίους επικοινωνεί, θεμελιώνοντας έτσι μια ακόμα πιο ισχυρή σχέση μαζί τους.

Το Polling μπορεί να τοποθετηθεί οπουδήποτε ανάλογα με τις ανάγκες κάθε έρευνας, ή να μεταφερθεί σε διάφορα σημεία κατά τη διάρκεια της, για την καταγραφή απόψεων από διαφορετικές περιοχές.

Επιτρέπει έτσι στην εταιρεία ή στον φορέα που το χρησιμοποιεί να καταγράψει, να αναλύσει και να αποκωδικοποιήσει τις προτιμήσεις του σύγχρονου καταναλωτή ή του πολίτη και έτσι να αξιολογήσει την πραγματικότητα και να προχωρήσει στις σωστές στρατηγικές κινήσεις.