16 Φεβρουαρίου 2017

Πληροφορική & Τεχνολογία

Η APOPSIS S.R. αποτελεί πιστοποιημένο συνεργάτη της Google. Αυτή η συνεργασία δείχνει την συνεχή εξέλιξη της εταιρείας, η οποία ανταποκρίνεται στα αυστηρά πρότυπα πιστοποίησης της Google ως προς τα προσόντα, την εκπαίδευση, καθώς και την παρεχόμενη εξυπηρέτηση.

Ως Google Maps for Work Partner παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες σε εταιρείες και οργανισμούς μέσω των Premium Plan πακέτων τα οποία διασφαλίζουν στον πελάτη:

  • Αδειοδότηση για νόμιμη χρήση των Google Maps, όπως π.χ. σε εμπορικές εφαρμογές (OEM) και εφαρμογές διαχείρισης στόλου (Asset Tracking).
  • Πρόσβαση στα Google Maps APIs με αυξημένες δυνατότητες χρήσης.
  • 24ωρη Τεχνική Υποστήριξη από την Google.
  • Συμβόλαιο Διασφάλισης Επιπέδου Ποιότητας Υπηρεσιών (Service Level Agreement) με την Google.