31 Μαΐου 2016

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Η APOPSIS S.R. προσφέρει ολοκληρωμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες και μελέτες στην τοπική αυτοδιοίκηση και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Σε αυτές περιλαμβάνονται:

Στρατηγικός αναπτυξιακός σχεδιασμός στα πλαίσια του ΕΣΠΑ Επιχειρησιακά προγράμματα Δήμων Διαχειριστική επάρκεια τελικών δικαιούχων Συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ) Αναδιοργάνωση δημοτικών επιχειρήσεων Καθιέρωση συστήματος αυτοαξιολόγησης, με βάση το κοινό πλαίσιο αξιολόγησης (ΚΠΑ) Προετοιμασία και διαχείριση έργων στο πλαίσιο των προγραμμάτων του Στόχου 3 – Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία Προετοιμασία και διαχείριση έργων στο πλαίσιο της ψηφιακής σύγκλισης Ανάπτυξη και εφαρμογή κανονισμού “EMAS” Υπηρεσίες συμβούλου περιφερειακής ανάπτυξης.

Επιχειρηματική στρατηγική

Επίσης, η APOPSIS S.R. προσφέρει ολοκληρωμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες, συνεισφέροντας στο σχεδιασμό της επιχειρηματικής στρατηγικής της σύγχρονης επιχείρησης. Σε αυτές περιλαμβάνονται: Κλαδικές μελέτες Έρευνα αγοράς Έρευνα εισαγωγής νέων προϊόντων Αξιολόγηση επενδύσεων – Μελέτη σκοπιμότητας επένδυσης Οικονομοτεχνικές μελέτες Μελέτες υπαγωγής σε αναπτυξιακούς νόμους, κοινοτικά προγράμματα κλπ. Εκπόνηση επιχειρηματικού σχεδίου (Business Plan), Project Management, Σχεδιασμός στρατηγικής Marketing (Marketing Plan), Μελέτη ανάπτυξης δικτύου Franchise.

Τοπική Αυτοδιοίκηση

Διαθέτοντας ιδιαίτερα σημαντική εμπειρία στη συμβουλευτική υποστήριξη Οργανισμών και Επιχειρήσεων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, η APOPSIS S.R. υποστηρίζει τους ΟΤΑ με ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης των δραστηριοτήτων τους, σε μια σειρά από τομείς κρίσιμους για τη χάραξη και υλοποίηση του αναπτυξιακού τους σχεδιασμού με μελέτες περιφερειακής ανάπτυξης, σκοπιμότητας έργων, χρηματοδότησης έργων, δημογραφικές, οικονομικές και κοινωνικές μελέτες, σχεδιασμό επενδυτικών και αναπτυξιακών δράσεων, διοίκηση και παρακολούθηση έργων.